Laserová showUkázkové video ke stažení: mitheme.avi [320x240] (39s DivX 2406kB)
Jedná se o velmi jednoduché zařízení, které dokáže generovat i velmi výjimečné obrazce na základě připojeného proměnlivého napětí (zvuku). Popis výroby je znázorněn na následujících obrázcích, které je možno kliknutím myši zvětšit.Reproduktor je napájen z NF koncového zesilovače, který pracuje převážně na kmitočtech 0 až 100Hz. Vyšší frekvence s laserem příliš nepohnou, proto je vhodné použít i kmitočtovou zádrž, aby nebyl reproduktor, pohybující s laserovou diodou, silným zdrojem akustického signálu. Ke spojení membrány reproduktoru a modulu laseru použijte tenkou ocelovou strunu, která musí být uchycena tak, aby její osa nebyla rovnoběžná s osou pohybu membrány. Jediným pevným bodem, za který je uchycen celý rezonanční systém, jsou napájecí svorky reproduktoru. Odtud vedou dva izolované dráty o průřezu 1,5 mm2 k pružině modulu laseru. Jeden přímo a druhý kolmo k ose světelného paprsku. Takto je při dynamickém provozu zajištěn pohyb laseru ve všech směrech. Přívody napájecího napětí pro laser jsou vyrobeny ze stejných drátků, jaké jsou použity pro pohyblivé spojení k membráně reproduktoru. Velikost obrazce závisí na velikosti maximální výchylky membrány, na výkonu napájecího zesilovače, na vzdálenosti od projekční plochy a také na celkové hmotnosti pohyblivých částí.
Jako zdrojový signál může být použit například zvuk, generátor funkcí, generátor náhodného kmitočtu apod.


Laserová show v.2

Uvedená mechanika laseru je schopná vykreslovat obrazce jakýchkoliv tvarů. Záleží pouze na připojeném signálu. Zajdu-li do krajností, je možné s tímto zařízením vykreslit i krátký text. Za účelem modelování statických i pohyblivých obrázků jsem se rozhodl naprogramovat generátor takřka libovolných průběhů pro řízení pohybu membrány reproduktoru a také pro synchronní či asynchronní řízení napájení laseru. Pomocí jednoduché elektroniky připojené k mému řídicímu systému MATMATIC, lze přivádět do reproduktoru a laseru signál, vytvořený v programu Lasergen. Bohužel MATMATIC je příliš jedinečné zařízení na to, aby si mohl někdo sestrojit kopii, takže zde uvádím rozšíření Laserové show jen tak pro zajímavost...


Obr.1: Schéma zapojení Laserové show v.2Obr.2: Hlavní okno programu Lasergen 1.0Obr.3,4: První pokusy - ale chtělo by to klasický foťák s delší dobou expoziceÚvodní stránka Zpět