OVLÁDÁNÍ Z PC POMOCÍ PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU DO PAMĚTI


Přístupový klíč:          B5h    1011 0101
Přenos klíče:
časový diagram

Před započetím přenosu je nutné poslat přístupový klíč, který umožní mikrokontroléru identifikovat správné vysílací zařízení, kterému je takto umožněn přístup na dobu 2,5 sekundy. Tento čas je nulován přijetím dat s adresou v rozsahu 0Fh - 29h nebo příkazem EEh.

Přenos dat:
časový diagram

Náběžnou i sestupnou hranou hodinového signálu CLOCK je vyvoláno přerušení mikrokontroléru, proto jsou přítomná data ihned čtena a přenos je tak velmi rychlý. Maximální frekvence hodinového signálu pro spolehlivý přenos je 120 kHz.Přístupná oblast paměti mikrokontroléru:

adresa
název registru
popis
0Fh
Z1_REG
úroveň svitu žárovky Z1 <0h;FFh>
10h
Z2_REG
úroveň svitu žárovky Z2 <0h;FFh>
11h
Z3_REG
úroveň svitu žárovky Z3 <0h;FFh>
12h
Z4_REG
úroveň svitu žárovky Z4 <0h;FFh>
13h
Z0_REG
úroveň svitu žárovky Z5 <0h;FFh>
*14h
TIMEOUT
zbývající doba do ukončení přenosu x10ms
*15h
KROK_DATA
registr přenosu dat
16h
TL_E
registr spínačů:
bit0 - PREG: příkaz regulace
bit1 - SMER: směr regulace
bit4 - STARE_TL: poslední stav spínačů
*17h
WREG
pomocný registr
*18h
POM
pomocný registr
19h
SETUP_REG
registr nastavení:
bit0 - /SKOK: regulace skokem
bit1 - Z1_D: zákaz Z1
bit2 - Z2_D: zákaz Z2
bit3 - Z3_D: zákaz Z3
bit4 - Z4_D: zákaz Z4
bit5 - Z0_D: zákaz Z5
bit7 - RYCHLOST: rychlost regulace
1Ah
ODKAZ0
1. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}
1Bh
ODKAZ1
2. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}
1Ch
ODKAZ2
3. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}
1Dh
ODKAZ3
4. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}
1Eh
ODKAZ4
5. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}
1Fh
OFFSET1
časový odstup 1. a 2. žárovky <0h;FFh>x10ms
20h
OFFSET2
časový odstup 2. a 3. žárovky <0h;FFh>x10ms
21h
OFFSET3
časový odstup 3. a 4. žárovky <0h;FFh>x10ms
22h
OFFSET4
časový odstup 4. a 5. žárovky <0h;FFh>x10ms
*23h
STAV_REG
stavový registr:
bit0 - IFREG: pro překlápění směru regulace
bit1 - IFNUL: byl nultik
bit2 - IFZHAS: nula v síti
*24h
OFFTIME
registr časování do uvolnění spínače
25h
SETOFFTIME
doba rozlišení tlačítka <0h;FFh>
*26h
ADRESA
přijatá adresa
*27h
DATA_BUF
přijatá data
*28h
ZPOZDENI
registr časování zpoždění reakce na spínač
29h
DOBA_ZP
hodnota doby zpoždění reakce na spínač
EEh
příkaz pro uložení nastavení do EEPROM

*Registr není určen pro běžné uživatelské účely!

Poznámka: V posledním případě se nejedná o adresu, ale o příkaz. Přenos z počítače je stejný. Jako adresa je použit kód EEh a data mohou být libovolná. Po přijetí tohoto požadavku, mikrokontrolér uloží vnitřní nastavení z paměti RAM do datové EEPROM. Tato akce trvá mikrokontroléru řádově desítky milisekund a ostatní činnosti jsou při tom zakázány!

Úvodní stránka Zpět