LUSMAT - stavba


Rozhodne-li se někdo ke stavbě tohoto zařízení, je to na vlastní nebezpečí! Autor nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody!


Schéma zapojení: (Ke stažení ve formátu PCX)
Lusmat - schéma

Seznam součástek

R1,R2,R3,R4,R568
R6,R9,R11,R12,R13,R14,R15470
R71M
R81k
R101,5k
R164,7k
R172,7k
R188,2k
TRIMR47k
RD17x10k
C1220uF/25V elektrolytický
C2,C1010uF/10V elektrolytický
C3100nF keramický
C4100nF keramický (malý pro umístění do patice U1)
C5,C615pF keramický
C7,C81uF
C9100nF/250V AC fóliový
XTkrystal 12MHz (pro správnou funkci je velmi důležité dodržet kmitočet!!!)
D1,D2,D3,D4,D51N4007
D6B250C1000DIL
Op1,Op2,Op3,Op4,Op5MOC3020
Op6PC816
LD1dioda LED (zelená)
LD2nízkopříkonová dioda LED (žlutá)
T1BC548
Tri1,Tri2,Tri3,Tri4,Tri5BT138/800E
U1PIC 16F84A-20/P + patice DIL18
U27486 (74LS86)
U3monolitický stabilizátor 7805
TR1transformátor 2,8VA; 1x9V (napětí naprázdno 13V)
Pojistkatavná 5x20mm - T 2,5A + držák pojistky SHH2
P1ARK120/3
P2CANNON 25/M


Plošný spoj:

plošný spoj (strana spojů) plošný spoj (strana součástek)

Plošný spoj ve vektorovém souboru pro F.Mravenec 3.50: LUSMAT.PVF
Strana spojů: SPOJ3.PCX
Strana součástek: SSOUC.PCX

Stručně k funkci

LUSMAT je pětikanálový triakový regulátor výkonu střídavého proudu, řízený mikrokontrolérem PIC16F84A. Obvod s tranzistorem T1, přivádí kladné impulsy na vstup RB0 každých 10ms, vždy když se napětí fáze blíží 0V. Šířku těchto impulsů lze nastavit TRIMRem. V čase za náběžnou hranou se provedou potřebné početní operace a startuje se čítání přesného hodinového kmitočtu daného krystalem. Příslušný triak sepne v požadovanou dobu od nulové hodnoty ve fázi elektrické sítě. Vzhledem k vysoké výpočetní rychlosti mikrokontroléru je možné TRIMR vynechat a nahradit drátovou propojkou. Na vstupu mikrokontroléru RB0 pak dostaneme signál s impulsy o nejnižší možné šířce, které jsou dostačující pro spolehlivý chod.
RB0
Signál od spínačů je přiváděn na vstup RA4 z hradla EXCLUSIVE-OR. Ovládacími prvky mohou být tlačítka, přepínače, kontakty relé, nebo jakékoliv jiné spínače. Rozlišovat je nutné pouze jejich funkci. Těch co pracují monostabilně (např. tlačítka) lze připojit na jeden vstup neomezený počet. Pouze se spojí paralelně. Bistabilní spínač (vypínač) lze připojit na jeden vstup hradla pouze jeden.

Rozšíření počtu vstupů

Zbývá naprogramovat mikrokontrolér a oživit zařízení. Je-li konstrukce hotová, ještě před zasunutím mikrokontroléru do patice otestujte spínání triaků. Připojte napájecí napětí 230V na svorky L (fáze) a N (nulák) a zapněte vypínač. Rozsvítí se zelená LED. Na patici mikrokontroléru propojte piny pro žárovky Z1:3-7, Z2:3-8, Z3:3-9, Z4:3-10 a Z5:3-11. Při změně stavu na vstupech např. přepnutím vypínače nebo stiskem tlačítka se musí příslušná žárovka rozsvítit nebo musí zhasnout. Je-li vše v pořádku vypněte napájení a zasuňte mikrokontrolér. Po zapnutí začne ihned blikat žlutá LED. V případě jakýchkoliv potíží mě můžete kontaktovat.Program pro mikrokontrolér ve formátu INTEL HEX a nastavení konfiguračních pojistek zašlu po vyplnění níže uvedeného formuláře na váš e-mail. Nemáte-li možnost si sami mikrokontrolér naprogramovat zaškrtněte pole „naprogramovaný mikrokontrolér" a já vám pošlu naprogramovaný a odzkoušený mikrokontrolér za cenu 250 Kč + poštovné na dobírku.

Formulář

Mám zájem o: program pro mikrokontrolér PIC16F84A
naprogramovaný mikrokontrolér (250Kč + poštovné)
e-mail:
Jméno a příjmení:
*Ulice a č.p.:
*Město:
*PSČ:
Poznámka:

*V případě, že máte zájem pouze o zaslání programu, není údaj povinný!
Úvodní stránka Zpět