Aktivní výhybka


Úkolem této výhybky je odfiltrovat kmitočty vyšší než 150Hz a propustit, případně ještě zesílit nižší kmitočty. Strmost kmitočtové charakteristiky filtrů na hodnotě dělící frekvence je 12dB/okt. Zesílení výhybky lze nastavit hodnotami rezistorů R7,R8. Pro zesílení levého a pravého kanálu platí: ALch = R7/R5; ARch = R8/R6. Po zapnutí napájecího napětí jsou výstupy výhybky uzemněny a teprve po přivedení napětí vyššího jak (-U + 10V) na vstup i, kde -U je záporné napájecí napětí, se začnou vstupy pomalu připojovat. Signál i je vyveden z obvodu pro pomalé připojení reproduktorů. Napájecí napětí pro integrovaný obvod IO5 je přibližně 12,5V. Je odebíráno z odporového děliče R11,R18,R12. Napětí 6,25V vzhledem k Uss IO5 je pak totožné s kostrou zařízení. Takto je dosaženo napěťové symetrie a možnost spínání střídavého napětí obousměrnými analogovými spínači CMOS 4066. Výstup výhybky je zkratuvzdorný.

Schéma výhybky
subvyh.pcxÚvodní stránka Zpět